اهم مصوبات و فعاليت هاي شوراي اسلامي شهرستان

برگزاري جلسات مشترک با شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سطح شهرستان

 نظارت بر عملکرد شوراهاي اسلامي شهرهاي طرقبه و شانديز و بررسي مصوبات شوراها

 

نارسایی های امروز به دلیل ضعف نظارت مجلس است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نمی‌پذیریم که بگویید ما اختیار نداریم، گفت: نارسایی‌هایی که امروز وجود دارد به دلیل ضعف نظارت مجلس است.

پروژه های گردشگری شاندیز ؛ نیازمند حمایت مسئولین

روز گذشته مهندس نکاحی به همراه امام جمعه و اعضای شورای اسلامی شهر با حضور در دفتر دکتر کلایی شهردار مشهد در خصوص موضوعات مشترک دو شهر و همکاری های دوجانبه تبادل نظر نمودند .

مثلث توسعه اقتصادی طرحی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی

طرح مثلت توسعه اقتصادی فرهنگی شامل سه ضلع كارگزاران حكومتی، سرمایه گذاران و كارآفرینان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی كه ائمه جمعه نیز به عنوان ناظران عالی در درون آن جای دارند.