اعتماد به مدیریت بومی و همراهی شهروندان در تحقق شهری ایده آل

دکتر محمد دوغائی با بیان این موضوع که دوره پنجم شورای اسلامی شهر شاندیز، دوره ظهور نظم و انضباط سازمانی در شهرداری و پیشبرد زیر ساخت های شهری برای آینده ای بهتر و رسیدن به افق پیشرو در سال های آتی است.

احداث آرامستان مشترک در شهرستان طرقبه شاندیز

جلسه مشترک مدیریت شهری شهرهای شاندیز و طرقبه در خصوص احداث آرامستان واحد در شهرستان برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرهای شاندیز و طرقبه در دفتر شورای اسلامی شهر طرقبه برگزار شد ، طرفین بر

سـرخاندیـز! وعـده سرخرمن یا رویـای در حال تحقـق!؟

امروزه وضعیت جوی حاکم بر کل کشور و تقلیل نزولات آسمانی ، کمبود آب کشاورزی و فضای سبز را به یکی از نگرانی های اصلی مدیران کشور مبدل نموده است ، البته این امر صرفاً معطوف به ایران نیست چرا که اکثر کشورها به جهت گرمایش قابل محسوس کره زمین مبتلا به آنند . بیشتر تحلیل

احداث پایگاه سلامت در مسکن مهر شاندیز

با توجه به پیگیری های به عمل آمده و در جهت تأمین سرانه های مورد نیاز شهرک مهر شاندیز زمینی به مساحت 1030 متر مربع جهت ایجاد پایگاه سلامت در مسکن مهر اختصاص یافت .