تقاطع‌های ارچنگ و حصار سرخ توسط شهرداري شانديز به دوربین ثبت تخلف تجهیز شدند

تقاطع‌های ارچنگ و حصار سرخ توسط شهرداري شانديز به دوربین ثبت تخلف تجهیز شدند

شيخ زاده مدير واحد فني و عمران شهرداري شانديز افزود: بخش قابل توجهی از تصادفات مربوط به تخلفات عبور از چراغ قرمز و عدم رعایت حق تقدم در تقاطع‌های غیر زمان‌دار است و پیش بینی می‌شود با اجرای این طرح از میزان این تخلفات کاسته و همه رانندگان خود را موظف به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی کنند

دیدار جداگانه شهردار شاندیز با فرماندهان نیروی انتظامی شهرستان

دیدار جداگانه شهردار شاندیز با فرماندهان نیروی انتظامی شهرستان و بخش شاندیز به مناسبت هفته نیروی انتظامی

در این جلسات مهندس نکاحی از زحمات جناب سرهنگ حسین پور فرماندهی انتظامی شهرستان و سروان احمدی فرمانده انتظامی بخش شاندیز تقدیر نمود. و نیروی انتظامی را موجب حفظ امنیت و ایجاد آسایش در جامعه دانست.

اجراي عمليات آسفالت و زيرسازي لکه گیری بلوار شریعتی و کوچه آبشار۳


اجراي عمليات آسفالت و زيرسازي لکه گیری بلوار شریعتی و کوچه آبشار۳

اجرای 70 تن آسفالت در محلات شاندیز توسط واحد فني و عمران شهرداري شانديز در راستای زیباسازی فضای شهری

اجرای 70 تن آسفالت در محلات شاندیز توسط واحد فني و عمران شهرداري شانديز در راستای زیباسازی فضای شهری