برگزاری جلسه شورای اداری شهرداری با حضور مهندس نکاحی شهردار شاندیز

برگزاري جلسه شوراي اداري شهرداري با حضور مهندس نکاحي شهردار شانديز

جلسه شوراي اداري شهرداري با هدف بررسي مشکلات و موضوعات و ايجاد تعامل بين حوزه هاي شهرداري و حوزه مالي برگزار گرديد.
در اين جلسه مديران واحدها با اظهار نظر در خصوص حوزه هاي زير مجموعه خود به ارائه راهکار و پيشنهادات مناسب پرداختند.

جلسه برگزاري مراسم روز 13 آبان و روز دانش آموز باحضور امام جمعه محترم، بخشدار و مسيولين شهر

جلسه برگزاري مراسم روز 13 آبان و روز دانش آموز باحضور امام جمعه محترم، بخشدار و مسيولين شهر 

ادامه فعالیت پروژه خیابان غذای شاندیز بلوار میزرا جواد تهرانی توسط واحد فني و عمران شهرداري شانديز

ادامه فعالیت پروژه خیابان غذای شاندیز بلوار  میزرا جواد تهرانی توسط واحد فني و عمران شهرداري شانديز

برگزاري مراسم هفته بسيج دانش آموزي

برگزاري مراسم هفته بسيج دانش آموزي

نواختن زنگ بسيج ،ايثار ،پويايي و استكبارستيزي با حضور امام جمعه ، فرماندار، بخشدار و مسيولين شهر و دانش آموزان بسيجي در مدرسه شهيد محمد پور.