آماده سازی و ضدعفونی مصلای شاندیز توسط شهرداری

 

آماده سازی و ضدعفونی کردن فضای داخلی مصلای شاندیز توسط شهرداری در جهت فراهم نمودن شرایط مناسب برگزاری نماز پرفضیلت جمعه در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ سلامت شهروندان و نمازگزاران محترم

آگهی تجدید مزایده عمومی شهرداری شاندیز(نوبت اول)

موضوع: واگذاری اجاره کشتارگاه متعلق به شهرداری شاندیز

برگزاری جلسه اعضاى شوراى شهر با مسئول اداری مالی شهرداری شاندیز

برگزاری جلسه اعضاى شوراى شهر با مسئول اداری مالی شهرداری شاندیز که در اين جلسه ابتدا به بررسى
لوايح و نامه هاى مردمى پرداخته شد و در ادامه موضوع ناوگان حمل و نقل عمومى مورد بررسى قرار گرفت كه در آينده نزديك در شهر توريستى و گردشگرى شانديز دراين مورد شاهد تحول عظيم خواهيم بود.

اجراي عمليات تعريض وزیباسازی خيابان غفاري

در پي تملک املاک خاندان صبوري و خاوري در محله شهيد غفاري با هدف توسعه فضاي سبز شهرداري شانديز اقدام به تعريض خيابان و اجراي جوي و جدول مي نمايد.