نقدي بر آنچه گذشت ... از ماست که برماست

خوانندگان عزيز، حتما استحضار دارند كه تا قبل از اصلاح نظام تقسيمات كشوري ايران ، شهر شانديز به عنوان مركز بلاد اطراف بوده تا جائيكه حوزه هاي نظام وظيفه و ثبت اسناد دراين شهر داير و پاسخگوي امور مردمي دراين شهر انجام مي گرفت ، اما درجريان تغيير مركزيت و انتقال مراكز اصلي

تجهيزآزمايشگاه مرکز بهداشت و درمان شانديز

آزمايشگاه مرکز بهداشت و درمان شانديز با تجهيزات کامل آماده ارائه خدمات به همشهريان عزيز است.

مجيد بقايي عضو شوراي اسلامي شهر شانديز در گفتگو با خبرنگار ما ابراز داشت: مرکز بهداشت و درمان شانديز ( بهداري) برخورداري از امکانات

ارتقاء ظرفيت هاي فرهنگي شانديز ؛ يک ضرورت است

مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان خراسان رضوي با حضور در شهر شانديز و بازديد از سطح شهر ، بر ضرورت ارتقاء ظرفيت هاي فرهنگي تأکيد نمود.

اهم مصوبات و فعاليت هاي شوراي اسلامي شهرستان

برگزاري جلسات مشترک با شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سطح شهرستان

 نظارت بر عملکرد شوراهاي اسلامي شهرهاي طرقبه و شانديز و بررسي مصوبات شوراها