مزایده عمومی فروش يك قطعه زمين متعلق به شهرداري شانديز. واقع در :شانديز ، خيابان فرش17 به مساحت65/251 مترمربع با مشخصات ذيل

مزایده عمومی فروش يك قطعه زمين متعلق به شهرداري  شانديز. واقع در :شانديز ، خيابان فرش17 به مساحت65/251 مترمربع با مشخصات ذيل . 

برگزاري مسابقات تيراندازي با کمان شهرداري شانديز

برگزاري مسابقات تيراندازي باکمان شهرداري شانديز

اولين دوره مسابقات تيراندازي با کمان شهرداري شانديز ياد بود گرامي داشت يادخاطره شهداي هشت سال دفاع مقدس برگزارشد.

دراين دوره از مسابقات که با حضور25تيرانداز برگزار گرديد پس از اجراي مراحل مقدماتي در پايان رقابت ها اقايان مجتبي ميرشاهي، ابراهيم برات نژاد،حسن اکبري و اميرحسين هاجرپور به ترتيب رتبه هاي اول تا چهارم را کسب نمودند اين مسابقات باحضور سرکار خانم رجايي نائب قهرمان مسابقات کشوري از مربيان و داوران برجسته اين رشته و با نظارت اقايان حسين مصدق و جواد غلاميان از ورزشکاران مطرح استان برگزار گرديد گفتني است باتاکيد شهردار محترم مقررگرديد از نفرات برتر به نحو شايسته تقدير گردد.

تـولـيـد مـحـتـواي تصويري با عنوان جشنواره ملي ترويج فرهنگ نماز

بـــرگــزاري جــشــنـــواره مــلـي فرهــنـــگ نـــــماز توليد محتواي تصويري با موضوعات زير:

جــــلسه پيگيري مشكلات شهرك مسكن مهر با حــــضور امــــــام جــــمـــعه،شهردار،اعضاي شوراي اسلامـــــي شـــهر شــانـــديــز

جــــلسه پيگيري مشكلات شهرك مسكن مهر با حــــضور امــــــام جــــمـــعه،شهردار،اعضاي شوراي اسلامـــــي شـــهر شــانـــديــز