ارتقاء ظرفيت هاي فرهنگي شانديز ؛ يک ضرورت است

مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان خراسان رضوي با حضور در شهر شانديز و بازديد از سطح شهر ، بر ضرورت ارتقاء ظرفيت هاي فرهنگي تأکيد نمود.

اهم مصوبات و فعاليت هاي شوراي اسلامي شهرستان

برگزاري جلسات مشترک با شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سطح شهرستان

 نظارت بر عملکرد شوراهاي اسلامي شهرهاي طرقبه و شانديز و بررسي مصوبات شوراها

 

تجهيزآزمايشگاه مرکز بهداشت و درمان شانديز

آزمايشگاه مرکز بهداشت و درمان شانديز با تجهيزات کامل آماده ارائه خدمات به همشهريان عزيز است.

مجيد بقايي عضو شوراي اسلامي شهر شانديز در گفتگو با خبرنگار ما ابراز داشت: مرکز بهداشت و درمان شانديز ( بهداري) برخورداري از امکانات

پروژه های گردشگری شاندیز ؛ نیازمند حمایت مسئولین

روز گذشته مهندس نکاحی به همراه امام جمعه و اعضای شورای اسلامی شهر با حضور در دفتر دکتر کلایی شهردار مشهد در خصوص موضوعات مشترک دو شهر و همکاری های دوجانبه تبادل نظر نمودند .