در روستاهاي بخش شانديز مهاجرت ، معکوس است

مهندس دونده بخشدار شانديز با عنوان اين مطلب که بر خلاف روستاهاي ديگر کشور، مهاجرت در طرقبه و شانديز معکوس است گفت: در شهرستان طرقبه و شانديز به علت وجود حوزه هاي گردشگري و جاذبه هاي طبيعي و .... مهاجرت در روستاهاي اين شهرستان معکوس بوده ، اين در حالي است که در ديگر مناطق ايران بيشتر روستائيان به شهرها مهاجرت مي کنند اما در شهرستان ما روستائياني که از منطقه خارج شدند به روستاي خود مراجعت نموده  و مهاجرت معکوس داريم.

طرقبه شانديز پيشتـاز در تحقق مثلث توسعه اقتصادي و فرهنگي

مهندس حسيني فرماندار طرقبه شانديز با بيان اين مهم گفت: طرح نقشه راه مثلث توسعه اقتصادي و فرهنگي استان از سوي استاندار خراسان رضوي و تقويت اين مهم با نگاه دولت در راستاي تحقق شعار سال مبني بر رونق توليد موجب شد شهرستان طرقبه شانديز که در توسعه فرهنگي و اقتصادي صاحب سبک و داراي مقام و جايگاه هاي مهم استاني بود در اين حوزه نيز به صورت معني داري از ديگر شهرستانها پيشي گيرد.

خدمت به زائرين بارگاه ملکوتي امام رضا (ع) در موکب عاشقان اهل بيت (ع) شانديز

چند سالي است که عاشقان و دلباختگان حريم ولايت و امامت در هيأت 14 معصوم (ع) متوسلين به حضرت علي اصغر (ع) شانديز در مسير زائران پياده در جاده آسيايي قوچان به مشهد اقدام به برپايي موکب و استراحتگاه جهت رفاه حال زائران و عزاداران امام رئوف مي نمايند . امسال نيز بمدت 4 روز اين موکب برپا و از عزاداران به صورت مختلف پذيرايي مي گردد .

ونداليسـم (تخريب امـوال عمومي)

پسران بيش از دختران ميل به رفتار تخريب گرايانه دارند، هر چه تحصيلات بالاتر باشد رفتار تخريب گرايانه کمتر مي شود، هرچه پايگاه اجتماعي اقتصادي افراد بالاتر باشد ميزان رفتار تخريب گرايانه کمتر است و اينکه هر چه احساس تعلق فرد نسبت به خانواده، مدرسه و جامعه بيشتر باشد رفتار تخريب گرايانه کاهش مي يابد. فعاليت هايي چون اشتغال، کار در کنار تحصيل به ميزان قابل توجهي از خرابکاري مي كاهد.