سامانه ردياب خـودرو در شهرداري شانديز به بهره برداري رسيد

Automatic Vehicle Location System که به اختصار AVLS ناميده ميشود، سامانه‌اي است که موقعيت وسايل نقليه‌اي را که داراي ردياب براي ارتباط با مرکز هستند، تعيين مي‌کند. معمولاً موقعيت با استفاده از سامانه

سه قـوه موظفند اقدامات را زمانبنـدی و پيشرفت ها را گـزارش نمايند

   حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي بند يک اصل 110 قانون اساسي، سياست‌هاي کلي نظام قانون‌گذاري را ابلاغ و با توجه به اهميت موضوع در حاشيه آن مرقوم کردند: سياست ها به قواي سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندي و پيشرفت ها را گزارش نمايند.

آمـوزش شهرونـدي ( آنچـه شهـروندان بايـد بداننـد )

1- آيا مي دانيد : طبق تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدان ها و پارکها و باغهاي عمومي براي کسب و يا سکني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و

سامانه جامـع ارتباط مردمي شهـرداري ها (137)

سامانه 137 درخواست هاي شهروندان را بدون مراجعه حضوري به شهرداري فقط با يک تماس پيگيري مي کند، از مزاياي تماس با 137،‌ کاهش ترددهاي درون شهري و آلودگي هوا،‌ صرفه جويي در وقت و هزينه،‌ ارتباطي آسان،