نارسایی های امروز به دلیل ضعف نظارت مجلس است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نمی‌پذیریم که بگویید ما اختیار نداریم، گفت: نارسایی‌هایی که امروز وجود دارد به دلیل ضعف نظارت مجلس است.

اعتماد به مدیریت بومی و همراهی شهروندان در تحقق شهری ایده آل

دکتر محمد دوغائی با بیان این موضوع که دوره پنجم شورای اسلامی شهر شاندیز، دوره ظهور نظم و انضباط سازمانی در شهرداری و پیشبرد زیر ساخت های شهری برای آینده ای بهتر و رسیدن به افق پیشرو در سال های آتی است.

مثلث توسعه اقتصادی طرحی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی

طرح مثلت توسعه اقتصادی فرهنگی شامل سه ضلع كارگزاران حكومتی، سرمایه گذاران و كارآفرینان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی كه ائمه جمعه نیز به عنوان ناظران عالی در درون آن جای دارند.

سـرخاندیـز! وعـده سرخرمن یا رویـای در حال تحقـق!؟

امروزه وضعیت جوی حاکم بر کل کشور و تقلیل نزولات آسمانی ، کمبود آب کشاورزی و فضای سبز را به یکی از نگرانی های اصلی مدیران کشور مبدل نموده است ، البته این امر صرفاً معطوف به ایران نیست چرا که اکثر کشورها به جهت گرمایش قابل محسوس کره زمین مبتلا به آنند . بیشتر تحلیل