آغاز عملیات اجرایی بازپیرایی و بهسازی پارک مسکن مهر

آغاز عملیات اجرایی بازپیرایی و بهسازی پارک مسکن مهر

به گزازش روابط عمومی شهرداری شاندیز و شورای اسلامی شهرشاندیز: بهسازی و بازپیرایی پارک محله مهر شاندیز به عنوان تنها پارک موجود در این محله در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.

مدیریت شهری با جدیت تمام در جهت رفع مشکلات ساکنین مسکن مهر گام برداشته که در این مدت زمان کوتاه اقدامات بسیار کاربردی در این محله صورت گرفته است.


چاپ   ایمیل

Related Articles