آغاز عملیات فاز دو لوله گذاری و جدا سازی آب شرب از آب فضای سبز شهرک مسکن مهر شاندیز

آغاز عملیات فاز دو لوله گذاری و جدا سازی آب شرب از آب فضای سبز شهرک مسکن مهر شاندیز

به گزارش روابط عمومي شهرداري شانديز
محسن چراني مدير فضاي سبز و خدمات شهر شهرداري شانديز با اشاره به آغاز عملیات فاز دو لوله گذاری و جدا سازی آب شرب از آب فضای سبز شهرک مسکن مهر شانديز گفت: نگهداری بهینه از فضا‌های سبز شهری و صرفه جویی در مصرف آب، جداسازی آب خام از آب شرب، ارتقاء و توسعه شبکه آبیاری و توسعه بیشتر فضای سبز از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.

او یکی از راه‌های زیبا سازی فضای سبز شهری را توجه به درختکاری، توسعه فضا‌های سبز، بوستان‌ها و پارک‌ها در شهر‌ عنوان کرد و با اعلام اینکه اجرای این طرح‌ علاوه بر زیبایی موجب پاکی هوا و اثرات زیست محیطی برای شهر و شهروندان است، افزود: این موارد از مهمترین شاخصه‌های ارزیابی عملکرد اين حوزه است.
وي تصریح کرد: استفاده از روش‌های نوین آبیاری در فضای سبز گامی موثر در بهبود کیفیت فضای سبز شهری و افزایش بهره‌وری از منابع آبی است.


چاپ   ایمیل

Related Articles