آغاز عملیات پارک شهروند 4

آغاز عملیات اجرایی پارک شهروند ۴
واقع  محله خادر_خادر ۴/۱
توسط واحد فني و عمران شهرداري و فضاي سبز شهرداري

#عمران_اباداني
#فضاي_سبز
#پارک
#تفريح
#روابط_عمومي
#شهرداري_شوراي_اسلامي_شهر_شانديز


چاپ   ایمیل

Related Articles