آيين بازگشايي و نواختن زنگ آغاز سال تحصيلي1399_1400 در مدارس شهرستان طرقبه شانديز

آيين بازگشايي و نواختن زنگ آغاز سال تحصيلي 1399 و 1400 در مدارس شهرستان طرقبه شانديز

صبح شنبه ( 15 شهريور)  همزمان با آغاز سال تحصيلي در سراسر كشور آيين بازگشايي مدارس شهرستان در آموزشگاه متوسط فاطمه الزهرا (ص) شانديز به صورت متمركز وباحضور جمعي از مسؤلين شهرستان برگزار گرديد. رفسنجاني مدير آموزش و پرورش شهرستان طرقبه شانديز اظهار كرد: همه امكانات براي رفع دغدغه و نگراني اوليا در مدارس با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و ضدعفوني كردن همه روزه كلاس ها به كارگيري شده و در دستور كار قرار دارد.


چاپ   ایمیل

Related Articles