اجراي پروژه هاي عمراني شهرداری شاندیز در سطح شهر

اجراي پروژه هاي عمراني شهرداری شاندیز در سطح شهر

* اجرای عملیات جوی و جدول در خیابان شریعتی با توجه به تملک بخشی دیگر از املاک در مسیر تعریض این خیابان.

* توسعه فضاي سبز و احداث پارک در محلات شهر با هدف فراهم نمودن امکانات رفاهی برای شهروندان و تامین سرانه های فصای سبز شهری.


چاپ   ایمیل

Related Articles