اجرای طرح ضدعفونی اماکن عمومی و محلات شهر

اجرای طرح ضدعفونی اماکن عمومی و محلات شهر 

 
شهرداری شاندیز در راستای تامین سلامت شهروندان و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا اقدام به ضدعفونی محله حصارسرخ ، موسسه معلولین امام جواد (ع) و منازل مسکن مهر شاندیز نمود. 

مجید بقایی نائب رئیس شورای اسلامی شهر و نماینده مرکز بهداشت و درمان شهرستان گفت : مجموعه مدیریت شهری در راستای حفظ سلامت همشهریان و کاهش خطرات بیماری کرونا تمام تلاش خود را معطوف ریشه کنی این بیماری نموده است و امیدواریم با رعایت مسائل بهداشتی بتوانیم این بیماری را ریشه کن کنیم . 


چاپ   ایمیل

Related Articles