اجرای عملیات جدول گذاری در محله خادر

اجرای عملیات جدول گذاری در محله خادر

مهندس شیخ زاده سرپرست واحد فنی عمران شهرداری شاندیز با اشاره به ضرورت و اهمیت مناسب سازی و بهسازی معابر شهری گفت: شهرداری شاندیز در راستای ایجاد شرایط مناسب رفاهی شهروندان و عابرین پیاده اقدام به جدول گذاری و پیاده رو سازی در محله خادر نموده است.

وی افزود: اجرای عملیات عمرانی در محلات با هدف تامین نیازهای به حق شهروندان و ارتقاء سطح رضایتمندی همشهریان در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

  


چاپ   ایمیل

Related Articles