اجرای عملیات زیرسازی و اماده سازی پیاده روی خیابان صدررضوی

اجرای عملیات زیر سازی و آماده سازی پیاده رو خیابان صدر رضوی ۶/۱ جهت اجرای تایل فرش

#عمران_آباداني_شهر
#پشتکار #تلاش
#روابط_عمومي
#شهرداري_و_شوراي_اسلامي_شهر_شانديز


چاپ   ایمیل

Related Articles