اجرای لکه گیری آسفالت

اجرای لکه گیری آسفالت امام رضا ۱۸
توسط واحد فني و عمران شهرداري شانديز

#عمران_آباداني
#تلاش
#شهرداري
#روابط_عمومي
#شهرداري_شوراي_اسلامي_شهر_شانديز


چاپ   ایمیل

Related Articles