اجرای مصوبات ستاد تسهیل در محله ارچنگ

در راستای اجرای مصوبات ستاد تسهیل در محله ارچنگ : ملک قدیمی متعلق به مسجد ارچنگ تملک گردید.
چندی پیش با توجه به درخواست های مکرر شهروندان و طی بازدید میدانی مدیریت شهری از محله ارچنگ مقرر گردید ملک متعلق به مسجد جامع ارچنگ که دارای بنای فرسوده بوده و در مسیر تعریض خیابان قرار گرفته ، تملک و در جهت رفاه حال شهروندان تخریب و بازگشایی گردد .
به گفته مهندس اصغری دستیار ویژه شهردار در محله ارچنگ ، این ملک با پیگیری های فراوان و برگزاری جلسات مکرر با هیأت امنای مسجد در نهایت به شهرداری واگذار و در راستای تأمین سرانه معابر محله ارچنگ تملک و تخریب گردید .
اصغری اظهار داشت : این تملک در راستای اجرای مصوبات ستاد تسهیل شهرداری در محله ارچنگ و در جهت اقدامات توسعه گرایانه شهرداری انجام شد.
گفتنی است ملک مذکور به متراژ ۴۳ مترمربع بعلت فرسودگی و احتمال ریزش آوار، خطر آفرین شده بود .


چاپ   ایمیل

Related Articles