اجرای 80 تن آسفالت در محله خادر

عملیات آسفالت و زیر سازی پیچ خادر با اجرای 80 تن آسفالت به پایان رسید.

مهندس شیخ زاده سرپرست واحد فنی و عمران شهرداری شاندیز گفت: این پروژه به مساحت 600متر مربع در محله خادر انجام شد که طبق براورد انجام شده بالغ بر80 تن آسفالت برای بهسازی آن مصرف گردید.


چاپ   ایمیل

Related Articles