احداث آرامستان مشترک در شهرستان طرقبه شاندیز

جلسه مشترک مدیریت شهری شهرهای شاندیز و طرقبه در خصوص احداث آرامستان واحد در شهرستان برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرهای شاندیز و طرقبه در دفتر شورای اسلامی شهر طرقبه برگزار شد ، طرفین بر

ضرورت احداث آرامستانی مشترک در فی مابین حریم طرقبه و شاندیز تأکید نمودند.

در این جلسه مقرر شد آرامستان مذکور در مرز حریم دو شهر و در اراضی ملی موسوم به "گچ کنه"  در حوالی روستای نغندر ایجاد گردد. همچنین کارگروهی در این خصوص تعیین و ملزم به تهیه مطالعات پروژه  گردید.


چاپ   ایمیل

Related Articles