ادامه فعالیت بازسازی پیاده رو امام خمینی(ره)در ضلع جنوبی

ادامه فعالیت بازسازی پیاده رو امام خمینی(ره)در ضلع جنوبی

واحد عمران شهرداری شاندیز طبق برنامه زمانبندی و با تاکید شهردار محترم با جدیت و با سرعت در صددتکمیل پروژه پیاده روسازی حیابان امام خمینی(ره)است.

این پروژه با هدف ایجاد رضایتمندی و رفاه شهروندان و کسبه در حال انجام میباشد.


چاپ   ایمیل

Related Articles