ارتقاء ظرفيت هاي فرهنگي شانديز ؛ يک ضرورت است

مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان خراسان رضوي با حضور در شهر شانديز و بازديد از سطح شهر ، بر ضرورت ارتقاء ظرفيت هاي فرهنگي تأکيد نمود.

در اين مراسم مهندس نکاحي شهردار شانديز ضمن تشريح تاريخچه شهر و بيان هنرهاي دستي و بومي منطقه ، احياء فرهنگ اصيل و بومي شهر را با اهميت دانست.

شهردار شانديز اظهار داشت: احياء فرهنگ بومي نيازمند ايجاد زيرساخت هاي لازم مي باشد که اين اراده در اعضاء شوراي اسلامي شهر و حوزه مديريت شهري وجود دارد.

دکتر مرواريد مدير کل فرهنگ و ارشاد  اسلامي خراسان رضوي نيز اظهار کرد: با توجه به وجود بسترهاي لازم جهت ارتقاء همکاري ها چه در حوزه نرم افزاري و چه در حوزه زيرساختي، لازم است در جلسات کارشناسي طرح هاي اجرايي تهيه گردد .

ايشان با اشاره به حضور مسافران، گردشگران و زائران داخلي و خارجي بارگاه ملکوتي امام رضا (ع) در شهر شانديز، ايجاد زير ساخت هاي لازم در حوزه فرهنگي را ضروري دانسته و بر حمايت آن اداره کل از طرح هاي اشتغال زايي براي هنرمندان (ايجاد گذر فرهنگي) تأکيد نمود.


چاپ   ایمیل

Related Articles