.بازديد مهندس نکاحي شهردار شانديز به همراه اعضاي هييت مديره شرکت مشاور ديبا از پل طبيعت تهران

بازديد مهندس نکاحي شهردار شانديز به همراه اعضاي هييت مديره شرکت مشاور ديبا از پل طبيعت تهران

در اين بازديد طراحان پل طبيعت در خصوص نحوه شکل گيري ايده اوليه تا اجراي آن توضيح دادند.
پل طبيعت تهران يکي از جاذبه هاي گردشگري مهم اين کلانشهر است که روزانه تعداد زيادي از مردم و گردشگران از اين پل ديدن ميکنند.


چاپ   ایمیل

Related Articles