بازدید مهندس نکاحی و فرماندهان انتظامی شهرستان از مسکن مهر

بازدید مهندس نکاحی و فرماندهان انتظامی شهرستان از مسکن مهر

صبح امروز مهندس نکاحی شهردار شاندیز به همراه اعضای شورای اسلامی شهر و فرماندهان انتظامی شهرستان از مسکن مهر شاندیز بازدید نمودند.

شهردار شاندیز با اشاره با گستردگی شهر و ضرورت تامین امنیت ساکنین این منطقه بر احداث مکانی جهت استقرار یگان امداد نیروی انتظامی تاکید نمود.

گفتنی است این بازدید در راستای حفظ امنیت شهروندان و ساکنین مسکن و شقایق و احداث مکانی جهت استقرار مامورین انتظامی و یگان ویژه امداد صورت پذیرفت. شایان ذکر است 350 متر زمین برای این منظور در نظر گرفته شده که با مشارکت شهرداری در آینده نزدیک احداث خواهد شد.


چاپ   ایمیل

Related Articles