بررسی طرح های ترافیکی در جلسه شهردار شاندیز با فرماندهان انتظامی و پلیس راهور شهرستان

صبح امروز جلسه ای با حضور فرماندهان انتظامی و پلیس راهور شهرستان طرقبه شاندیز به میزبانی مهندس نکاحی شهردار شاندیز در خصوص بررسی مباحث ترافیکی و انتظامی شاندیز برگزار گردید.


در این جلسه مقرر شد بهره مندی از ظرفيت خيابان رودکي در روزهاي تعطيل در دستور کار قرار گیرد.
همچنین مقرر شد توسط مشاور طرح ايستگاه خيابان امام و اجراي طرح پارک در حاشيه این خیابان و ايمن سازي و اشکار سازي این ايستگاه و مديريت تردد با استفاده از ظرفيت هاي واحد حمل نقل به فوریت آماده شود.
در این جلسه اشکارسازي و ايمن سازي ، مديريت تردد عرضي و اماده سازي معبر مجاور بازار ميوه جهت احداث پارکينگ نیز در دستور کار قرار گرفت .  
در پایان جلسه نیز اجرای طرح پايلوت پيشنهادي پليس راهور در خيابان وليعصر11 مطرح گردید .


چاپ   ایمیل

Related Articles