برگزاري جلسه مديريت شهري با صاحبان مشاغل خيابان امام {ره}

بلاگ بازدید: 79

برگزاري جلسه مديريت شهري با صاحبان مشاغل خيابان اما {ره }

عصرامروز جلسه اي با حضور برخي كسبه خيابان امام {ره} و مديران شهرداري در خصوص توضيح طرح پياده رو سازي خيابان امام {ره} برگزارشد.

در اين جلسه مهندس شيخ زاده به ارایه جزييات طرح پرداخت و اطلاعات كامل را دراختيار حاضرين قرار داد.

چاپ

Related Articles