برگزاری جلسه شورای اداری شهرداری با حضور مهندس نکاحی شهردار شاندیز

 

◀️ این جلسه با موضوع بررسی مشکلات پارک پردیس طبیعت و ارائه راهکارهای مناسب در جهت بهبود شرایط پارک برگزار گردید.

 

◀️ مهندس نکاحی شهردار شاندیز با تأکید بر ضرورت ایجاد شرایط مناسب جهت خدمات دهی به مسافران، گردشگران و زائران بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) اظهار کرد : باتوجه به فرصت محدود و فرارسیدن ایام تابستان امور پارک پردیس طبیعت می بایست در اولویت شهرداری قرار گرفته و روند اجرای امور تسریع گردد.


چاپ   ایمیل

Related Articles