بهترين گزينه جهت توسعه پايدار و تحقق شعار مثلث طلايي

همانطوري که در شماره پيشين اشاره شد ، يکي از پروژه هاي تعطيل شده و معوق در منطقه ، منطقه نمونه بين المللي گردشگري شانديز است . پروژه اي که در زمان خويش به جهت دربردارندگي و افق تعريف شده در آن ، اميد مي رفت تحول شگرف و بزرگي در حوزه هاي اقتصادي ، جذب سرمايه ، اشتغال

آفريني ، حفظ اراضي و محيط زيست و... ايجاد نمايد ، به جهت تغيير سياست دولت ها و نوع نگرش آن ها به مقوله گردشگري و بي مهري هاي صورت گرفته ، اجراي آن متوقف و با فوت مرحوم مهندس شهرستاني به فراموشي سپرده شد .  براساس تصويب‌نامه هيئت‌وزيران در روز 11/5/84 و بنا به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 7 منطقه در سطوح بين‌المللي، ملي و استاني در نقاط مختلف كشور تعيين گرديد كه تنها منطقه نمونه گردشگري شانديز در استان خراسان رضوي در سطح بين‌المللي تعيين گرديد.

باتوجه به هم پيوندي بين منافع ملي و منطقه اي نظرات متاثر از انديشه و کنشگران بومي مويد و مقوم تصميمات فرادستي در سطح ملي و استاني گشت و توقع مي رفت اين طرح بزرگ با حساسيت و جديت زايدالوصف و سرعت بيشتري در دستور کار مسئولين و متوليان امر قرار گيرد ، وليکن در مقام اجرا ، علنا و عملا از اهداف و شعارهاي اوليه فاصله گرفت . اهداف تعريف شده در طرح توجيهي اوليه منطقه نمونه که 27 دهکده فرهنگي - ورزشي و کاربريهاي مکمل مورد نياز آن را تصريح مي نمود به صورت خلاصه به شرح ذيل است:

 *  ارتقاء نقش و سهم استان در تعاملات ملي و فراملي در عرصه‌هاي فرهنگي و اقتصادي

*  حفاظت و ارتقاء سطح توانمندي‌هاي محيطي و استاني در راستاي توسعه پايدار

*  ايجاد تعادل و توازن دورن منطقه‌اي

* تقويت موقعيت ويژه و ممتاز زيارتي كلانشهر مشهد و توسعه ساير امكانات و زيرساخت‌هاي گردشگري و بهره‌برداري از جاذبه‌هاي گردشگري طبيعي و توسعه نقش IT در فعاليت‌هاي خدماتي و گردشگري

*  ارتقاء نقش ورزش در تأمين سلامت جسمي و روحي و تقويت توانمندي‌هاي افراد و گروه‌هاي اجتماعي

*  ايمن‌سازي منابع زيستي و فعاليت در مقابل حوادث غير مترقبه طبيعي

رويکرد جديد استانداري در دوره اخير تمرکز بر توسعه پايدار ، جذب سرمايه و اشتغال آفريني است . منطقه نمونه بين المللي که دروازه ورودي خود در پارک پرديسان است و به طور مستقيم و اصولي دسترسي مشهد به ارتفاعات فرادستي در رشته کوههاي بينالود را فراهم مي کند به تنهايي اين قابليت را دارد که تمامي اهداف ياد شده در دستور کار استانداري را تحت پوشش قرار داده و محقق نمايد. با بي تفاوتي و عدم پيگيري موضوع از طريق متوليان شهر و عدم ميل و رغبت مديران منطقه نمونه نفس هاي اين پروژه بزرگ به شماره افتاده است . براي برون رفت از اين وضعيت مي طلبد با استفاده از ظرفيت هاي موجود در شهر و پيگيري مجدانه و مستمر زمينه حيات دوباره اين پروژه ملي فراهم گردد . 


چاپ   ایمیل

Related Articles