تامين امنيت تردد و بهينه سازی پياده روی خيابان بزرگمهر

در راستاي خدمت رساني به شهروندان و تامين امنيت تردد بهينه سازي پياده روي خيابان بزرگمهر با هزينه معادل يک ميليارد ريال از محل اعتبارات شهرداري اجرا و تقديم همشهريان عزيز به ويژه اهالي محترم مسکن مهر گرديد.


چاپ   ایمیل

Related Articles