به گزارش روابط عمومي شهرداري شانديز

مهندس نکاحي به مناسبت يکم شهريور ماه سالروز تولد حکيم ابوعلي سينا و بزرگداشت مقام پزشک با حضور در شبکه بهداشت و درمان شهرستان طرقبه شانديز ضمن تبريک روز پزشک به جامعه پزشکي با دکتر صحي زاده ديدار نمود


چاپ   ایمیل

Related Articles