بازدید مهندس نکاحی و جمعی از مدیران شهرداری از کارخانه نوآوری آزادی تهران

به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر شانديز
مهندس نکاحي شهردار شانديز و جمعي از مديران شهرداري از کارخانه نوآوري آزادي تهران بازديد نمودند.

کارخانه نوآوري آزادي تهران متشکل از شرکت هاي استارت آپ گوناگوني است که در اين کارخانه قديمي که باشکل ظاهري جديد بازسازي شده فعاليت مي نمايند.
از جمله شرکت هاي مهمي که در اين مجموعه فعال هستند مي توان به شرکت ديجي کالا ، علي بابا و .... اشاره نمود.
در حال حاضر شرکت مشاوره ام اي سي و ديبا (خالق پل طبيعت تهران) با ساختاري نوين در اين مجموعه پويا و نو آفرين فعال مي باشد.


چاپ   ایمیل

Related Articles