ترمیم دیواره ساحلی پارک طبیعت پردیس شاندیز

ترمیم دیواره ساحلی پارک طبیعت پردیس شاندیز


مهندس شیخ زاده سرپرست واحد فنی و عمران شهرداری شاندیز گفت : با توجه به  بارش های سیل آسا در فصل بهار و ایجاد صدمات به پایه دیواره های ساحلی پارک طبیعت پردیس ، ترمیم دیوارهای ساحلی در دستور کار قرار گرفت .

مهندس شیخ زاده افزود قبل از آغاز بارشهای پیش رو این دیواره ها ترمیم و بازسازی خواهند شد .


چاپ   ایمیل

Related Articles