(ترمیم و بهسازی جداول خیابان ولیعصر(عج

ترمیم و بهسازی جداول خیابان ولیعصر(عج)

در راستای سیاست های شهرداری و اقدامات زیباسازی شهری شهرداری شاندیز اقدام به تعویق جداول حد فاصل خیابان شهدا ومیدان ولیعصر(عج) نمود.


چاپ   ایمیل

Related Articles