تلاش شبانه روزی پرسنل شهرداری در اصلاح هندسی میدان مسکن مهر

تلاش شبانه روزی پرسنل شهرداری در اصلاح هندسی میدان مسکن مهر

منهدس شیخ زاده سرپرست واحد فنی عمران شهرداری گفت: شهرداری در جهت حفظ سلامت و امنیت ساکنین محله مهر از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.

اصلاح هندسی میدان مسکن مهر بدین جهت که از ابتدای احداث برای خودروها و ساکنین مشکلات فراوانی ایجاد کرده است در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته که پرسنل شهرداری جهت حل این مشکل با تلاش شبانه روزی خود خدمت به مردم را تکمیل خواهند نمود.

 


چاپ   ایمیل

Related Articles