توزیع لاستیک با نرخ دولتی در سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاندیز

توزیع لاستیک با نرخ دولتی در سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاندیز

حاجیان مدیر عامل سازمان حمل و نقل شهرداری شاندیز گفت: با پیگیری های انجام شده توسط این سازمان خوشبختانه تعداد 240 حلقه لاستیک با نزخ دولتی بین رانندگان تاکسی و مسافرهای شخصی وانت بارها توزیع گردید. حاجیان گفت: در حال حاضرپیگیر دریافت سهمیه بیشتری برای کل ناوگان حمل و نقل هستیم تا بتوان به این قشر زحمتکش خدمات شایسته تری ارائه گردد.


چاپ   ایمیل

Related Articles