توقيف 3 دستگاه خودروي كاميون در حين انجام عمليات تخليه نخاله در اراضي جنب ميدان فردوسي

توقيف 3 دستگاه خودروي كاميون در حين انجام عمليات تخليه نخاله در اراضي ميدان فردوسي

به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهرشانديز: صبح امروز سه دستگاه خودروي كاميون كه در حال تخليه نخاله هاي حاصل از كارخانجات مستقر در شهرك صنعتي بودند شناسايي و با اقدام به موقع پرسنل شهرداري و نيروي انتظامي توقيف و به پاركينگ منتقل شدند.

لازم به توضيح است تخليه نخاله هاي شهري صرفا بايد در مكان هاي مشخص شده و با مجوز شهرداري انجام پذيرد.

لذا مالكان اين خودروها مي بايست قبل از برداشت هر گونه نخاله ساختماني و يا شهري از شهرداري مجوز دريافت نمايند.

 


چاپ   ایمیل

Related Articles