تکمیل بلوار شریعتی در دستور کار شهرداری شاندیز

در پی تملک بخشی دیگر از املاک در مسیر تعریض خیابان شریعتی که مدتها مانع از امتداد این خیابان شده بود ، تکمیل این بلوار در اولویت امور عمرانی شهرداری قرار گرفت .
در همین راستا واحد عمران عملیات تسطیح و جدول گذاری را آغاز کرد .

امیدواریم در آینده نزدیک با مشارکت شهروندان و مالکین محترم ، الباقی این خیابان نیز به شهرداری واگذار و شاهد بازگشایی کامل بلوار شریعتی باشیم .

گفتنی است با تاکید شهردار شاندیز در جهت توسعه فضاهای سبز و پارک ها در محلات شهر ، در حاشیه این خیابان پارک جدیدی در حال احداث می باشد .


چاپ   ایمیل

Related Articles