جلسه ای با حضور امام جمعه، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر شاندیز برگزار شد.

جلسه ای با حضور امام جمعه، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در محل شورای  شهر شاندیز برگزار گردید.
اعضای حاضر در این جلسه حل مشکلات شهری و خدمت به شهروندان را در اولویت کاری خود قرار دادند.


چاپ   ایمیل

Related Articles