جلسه بررسی مشکلات رانندگان خطوط مسافربری های شخصی

جلسه ای بررسی مشکلات رانندگان خطوط مسافربرهای شخصی شاندیز به وکیل آباد و بالعکس

در این جلسه رانندگان به کاهش چشمگیر درآمد ،کاهش مسافر و افزایش بی رویه هزینه ها اشاره کردند و از سازمان حمل و نقل تقاضای برخورد بیشتر و جدی تر  با رانندگان غیر مجاز و متخلف  شدند .

در ادامه حاجیان مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاندیز خواستار رعایت شیفت بندی و سرویس دهی منظم رانندگان شد .
در این جلسه بر نظارت بیشتر بر خط مذکور و تشدید بازرسی ها تاکید شد .


چاپ   ایمیل

Related Articles