جلسه ستاد تدبیر و امید شهرستان طرقبه شاندیز برگزار شد.

با حضور فرماندار و روئسای ادارات شهرستان جلسه ستاد تدبیر و امید شهرستان طرقبه شاندیز در محل فرمانداری برگزار گردید.
در این جلسه ضمن هشدار در خصوص شیوع بی رویه موج دوم بیماری کرونا در شهرستان در خصوص تحقق سیاست های دولت تدبیر و امید تاکید شد .

 

 

 


چاپ   ایمیل

Related Articles