جلسه شورای اداری با حضور شهردار و مدیران ارشد شهرداری شاندیز

جلسه شورای اداری با حضور شهردار و مدیران ارشد شهرداری شاندیز در محل ساختمان دورهمی رش شهر برگزار گردید.

در این جلسه مهندس نکاحی ضمن تبریک فرارسیدن عید قربان به بیان مشکلات شهری پرداخت و از مدیران شهرداری خواست تا جهت رفع موانع اقدام کنند. شهرداری شاندیز تحقق چشم انداز شهر{ شاندیز شهر برتر از نظر کیفیت زندگی} را برای شهروندان و رفاه و ابادانی شهر مهم دانست و افزود با اجرایی شدن قرارداد بوستان سرخاندیز که نهایی شده است میتوان در ایجاد اشتغال برای شهروندان و حل مشکلات اب و  ایجاد محیطی برای گردشگران گام بزرگی برداشت. مهندس نکاحی گفت: مردم شاندیز از شهرداری توقع دارند بهترین خدمات را دریافت کنند و برای تحقق این موضوع می طلبد کار شبانه روزی انجام شود. درپایان مدیران شهرداری به بیان دیدگاههای حوزه خود و ارایه گزارش عملکرد هفتگی پرداختند.


چاپ   ایمیل

Related Articles