جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان طرقبه شاندیز

جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان طرقبه شاندیز

بامحوریت پنجم مرداد سالروز اقامه اولین نماز جمعه در کشور بررسی محوه برگزاری مراسمات مرتبط با دهه امامت و ولایت.


چاپ   ایمیل

Related Articles