جلسه مشترك شوراي اسلامي شهر شانديزبا پارلمان مشورتي جوانان شهرستان طرقبه شانديز

جلسه مشترک شورای اسلامی شهر شاندیز با کارگروه مشورتی جوانان شهرستان طرقبه شاندیز در محل دفتر شورای اسلامی شهر شاندیز برگزار گرديد

به گزارش روابط عمومي شوراي شهر اقاي صاحبي در این نشست گفت: جوامعی پیروز و سعادتمند است که روحیه مشارکتی خود را بالا ببرد و وقتی جوانان در عرصه های مختلف حضور فعال داشته باشند همیشه به سمت موفقیت و پیشرفت گام برداشته اند
وي افزود: جوانان سرمایه های کشور هستند و بایستی از آنان پاسداری کرد و جوانان با روحیه مطالبه گری بالا و قاطع می توانند موجبات توسعه و ارمغان را بوجود بیاورند.


چاپ   ایمیل

Related Articles