جلسه پيرامون مطالعه.طراحي و اجراي تله سيژ پرديس در شهرداري شانديز

جلسه پيراموند مطالعه . طراحي و اجراي تله سيژ پارك پرديس در شهرداري شانديز

با حضور مدير عامل شركت كهار {طراح و مجري تاسيسات تله كابين و تله سيژ }برگزار گرديد.

شركت مهندسي كهار در مناطق مختلف كشور از جمله قم {پارك علويه} كرمانشاه { طاق بستان} همدان { گنج نامه } اصفهان { ناژون } و....

طرح هاي مربوط به تله كابين و تله سيژ را مطالعه و اجرا كرده است .

در بازديد ميداني ازط محل پارك پرديس طبيعت مهندس شكر آبي فضاي مجموعه را مستعد اجراي پروژه هايي مانند تله سيژ و.... دانست.


چاپ   ایمیل

Related Articles