جلسه پیرامون مطالعه طراحی و اجرای تله سیژ پارک پردیس در شهرداری شاندیز

جلسه اي پيرامون مطالعه، طراحي و اجراي تله سيژ پارک پرديس در شهرداري شانديز
با حضور مدير عامل شرکت کهار (طراح و مجري تاسيسات تله کابين و تله سيژ) برگزار گرديد.


شرکت مهندسي کهار در مناطق مختلف کشور از جمله قم (پارک علويه) کرمانشاه .(طاق بستان)همدان (گنج نامه) اصفهان (ناژوان)و... طرح ها و پروژه هاي مربوط به تله کابين وتله سيژ را مطالعه و اجرا کرده است .در بازديد ميداني از محل پارک پرديس طبيعت ،مهندس شکرآبي ،فضاي مجموعه را مستعد اجراي پروژه هايي مانند تله سيژ و ...دانست.


چاپ   ایمیل

Related Articles