جلسه کارگروه ماده ۱۸ در خصوص ساماندهی سرویس مدارس

جلسه کارگروه ماده۱۸ به منظور هماهنگی سازمانها و ادارات مرتبط و برنامه ریزی در خصوص ساماندهی سرویس مدارس در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ برگزار شد.

از مصوبات این جلسه سرویس های مدارس در سال تحصیلی جدید، نرخ کرایه سرویس های دانش آموزی، فراخوان شرکت های متقاضی انجام سرویس مدرسه، ثبت نام دانش آموزان متقاضی سرویس بعد از تعیین تکلیف آموزش و پرورش بود که مورد بررسی و در دستور کار قرار گرفت. 

 


چاپ   ایمیل

Related Articles