جمع آوری خاک و نخاله موجود در پارک مسکن مهر

بلاگ بازدید: 68

جمع آوری خاک و نخاله موجود در پارک مسکن مهر

در راستای زیبا سازی و ایجاد محیطی امن و سلامت جهت بازی کودکان در پارک مسکن مهر،خاک و نخاله های موجود در پارک جمع آوری گردید.

گفتنی است شهرداری شاندیز تمام تلاش خود را در جهت رفاه شهروندان مسکن مهر با توجه به عدم پیش بینی فضاهای رفاهی و خدماتی توسط متولیان مربوطه بکار برده است.

چاپ

Related Articles