در جلسه مشترک شهردار شاندیز و مدیر کل دفتر فنی استانداری

در جلسه مشترک شهردار شاندیز و مدیر کل دفتر فنی استانداری

دکتر سالیانی : شهردار تهران در جلسه ای به صراحت اعلام نمود علیرغم وجود برج میلاد و شهرت آن ، ولی در حال حاضر بازدید مردم از پل طبیعت خیلی بیشتر است و برای مردم جذابیت بیشتری دارد .
لذا اجرای پروژه پل طبیعت در شهر شاندیز میتواند فوق العاده جذاب باشد .


چاپ   ایمیل

Related Articles